Anasayfa | Site Haritası

Anasayfa > KURUMSAL KİMLİK > Belediye Meclisi > Meclis Karar Özetleri

Haziran 2017 Meclis Toplantısına Ait Karar Özetleri...

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR NO M E C L İ S K A R A R Ö Z E T L E R İ

--------------- -----------------------------------------------------------------------------------------:

 

91 Yenilenebilir enerji teknolojilerinin binalarda uygulanarak enerji ve su tasarrufu sağlanması amacıyla kent içi imar plan notlarına ilave yapılması teklifi.

İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14B-2A pafta, 1133 ada, 4-5 parsellerde, 2536,231 ve 2537,43 PİN numaralı uygulama ve nazım imar planı değişiklik teklifi.

Barbaros Mahallesi, H16C-14A-3A pafta, 832 ada, 1 parselde, 2536,232 ve 2537,44 PİN numaralı uygulama ve nazım imar planı değişiklik teklifi.

Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-4B pafta, 488 ada, 13 ve 96 parsellerde 2536,233 PİN numaralı uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-3A ve H16C-9D-3D pafta, 446 ada, 2-3-4-5-101-102-103- 107 parsellerde 2536,234 PİN numaralı uygulama ima planı değişiklik teklifi.

Barbaros Mahallesi, H16C-14A-4B pafta, 288 ada, 10 parselde, 2536,235 ve 2537,45 PİN numaralı uygulama ve nazım imar planı değişiklik teklifi.

Barbaros Mahallesi, H16C-14D-2A pafta, 953 ada, 5 parselde, 2536,236 ve 2537,46 PİN numaralı uygulama ve nazım imar planı değişiklik teklifi.

Barbaros Mahallesi, H16C-14D-2A ve H16C-14D-2B pafta, 244 ada, 1 ve 2 parseller ile 115 ada, 22 parselde, 2536,237 ve 2537,47 PİN numaralı uygulama ve nazım imar planı değişiklik teklifi.

İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14B-2B paftada trafo yerinin imar planına işlenmesi teklifleri incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi.

92 Kadro Değişikliği oybirliği ile karar verildi.

93 Ulaşım Komisyonu Raporu oyçokluğu ile karar verildi.

94 Esenler Mahallesinde yeni hizmete açılan Sağlıklı Yaşam Parkına Şehit Astsubay Kıvanç Kaşıkçı”nın adının verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

95 Esenler Mahallesinde yeni cadde ve sokak isimlerinin verilmesi oybirliği ile karar verildi.

96 Belediye Meclisinin 04.04.2017 tarih ve 2017/69 sayılı kararına yapılan itiraz oyçokluğu ile red edildi.

97 İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A-2A pafta, 1009 ada, 7 ve 10 parsellerde 2536,223 PİN numaralı uygulama imar planı değişikliği oyçokluğu ile kabul edildi.

98 İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A-1B pafta, 365 ada, 96 ve 97 parsellerde 2537,40 ve 2536,224 PİN numaralı nazım ve uygulama imar planı değişikliği oybirliği ile kabul edildi.

99 Barbaros Mahallesi, H16C-14D-2A pafta, 1292 ada, 1 parselde 2536,225 PİN numaralı uygulama imar planı değişikliği oyçokluğu ile kabul edildi.

100 Temmuz 2017 Meclis günü 04 Temmuz Salı günü saat:18.00’da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

101 Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-4B pafta, Kaya Sokakta 2536,226 PİN numaralı uygulama imar planı değişikliği oyçokluğu ile kabul edildi.

102 Çınarlı Köyü, 28K-4A pafta, 1639 parselde 2681,14 PİN numaralı uygulama imar planı değişikliği oyçokluğu ile kabul edildi.

103 Mevcut Yat Limanına ilave yüzer mendirek alanının belirlenmesi oyçokluğu ile kabul edildi.

104 Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9D-2A ve H16C-9D-2B pafta, 3 ada, 292 parselde 2536,228 PİN numaralı uygulama imar planı değişikliğinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

105 Barbaros Mahallesi, H16C-14C-1A pafta, 115 ada, 11 parselde, 2536,229 ve 2537,41 PİN numaralı uygulama ve nazım imar planı değişikliği oybirliği ile kabul edildi.

106 Barbaros Mahallesi, H16C-14A-4B pafta, 126 ada, 10 parselde, 2536,230 ve 2537,42 PİN numaralı uygulama ve nazım imar planı değişikliği oybirliği ile kabul edildi.

 

Ülgür GÖKHAN Bilge ŞİMŞEK Rebiye ÜNÜVAR

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye