Anasayfa | Site Haritası

Kamuoyu Bilgilendirme…

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun 19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.

Bu kapsamda;

Daha önce borçlarını yapılandıran ancak, maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yapılandırması ihlal olan borçluların, ihlale neden olan tutarları geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödemeleri durumunda Kanundan yeniden yaralanmalarına imkan verilmektedir.

- 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin tamamının ödeme süreleri dörder ay uzatılmaktadır.

- Peşin veya taksitli ödeme seçeneklerini tercih ederek ödemelerini yapmamış olanlara, yapılandırılan alacakların tamamını Mayıs 2017 ayı sonuna kadar ödemeleri halinde peşin ödeme indirimi imkanı tanınmaktadır.

- Peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarları süresinde ödemeyerek Kanundan yararlanma hakkını kaybedenlere, Nisan ayı sonuna kadar başvurulması halinde taksitli ödemeye geçme hakkı verilmektedir.

- Peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarın tamamını geç ödeme zammıyla Aralık 2016 ayında ödeyen mükelleflere de peşin ödeme indirimi imkanı sağlanmaktadır.

Detaylı bilgi için 444 17 17/2255 numaralı İcra ve Takip Birimi ile irtibata geçebilirsiniz.

Kentlilerimizin bilgisine sunarız.

30.01.2017  (15.20)