Anasayfa | Site Haritası

Çanakkale Belediyesi Mücavir Sınırlarındaki Asansörlerin Periyodik Kontrollerinin Yaptırılmasına İlişkin Duyuru...

Belediyemiz sınırları içerisindeki yapılarda kullanılmakta olan asansörlerin yıllık kontrollerinin yaptırılması konusunda  Çanakkale Belediyesi ile A Tipi Muayene Kuruluşu olan Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi arasında 2017-2018 yılları için  görevlendirme sözleşmesi imzalanmış olup, asansörlerin yıllık kontrollerinin asansörün bulunduğu apartman, işyeri ve kamu kurumlarının  ilgililerince  Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi’ne yaptırılması gerekmektedir.

24.06.2015 tarih ve 29396 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ’nin Periyodik Kontrol, Periyodik Kontrol Dönemi ve Yaptırma Sorumluluğu, Periyodik Kontrol Esasları, Periyodik Kontrol Ücreti, Periyodik Kontrol Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Protokolün Yaptırılmasına İlişkin Tedbirler başlıklı 18’inci Maddesinin 1’inci Fıkrasında

“Binada/yapıda sürekli olarak kullanılan asansörün periyodik kontrolü, yılda bir defa yaptırılır”, 19’uncu Maddesinin,4’üncü Fıkrasında  A tipi muayene kuruluşu ile ilgili idare arasında protokol imzalanır ve ilgili idare tarafından kamuoyuna duyurulur  denilmektedir.

ASANSÖR PERİYODİK KONTROL BEDELİ :

Çanakkale Belediyesi  sınırları içerisinde bulunan bir yapıdaki asansörün periyodik kontrolüne ilişkin periyodik kontrol hizmet bedeli 31.12.2017 tarihine kadar aşağıdaki gibidir:

Not: Kontrol ücreti Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezine yatırılacaktır. Asansörün güvenli olmaması durumunda gerçekleştirilecek ilk takip kontrollerinde ücret alınmaz, sonraki takip kontrollerinde ise periyodik kontrol hizmet bedeli kadar ücret alınır.

Bina sorumlusunun yükümlülükleri;

(1) Bina sorumlusu, asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere ayda bir kez bakımını ve yılda bir kez periyodik kontrolünü yaptırmaktan, bakım ve periyodik kontrol ücretinin ödenmesinden sorumludur.

(2) Bina sorumlusu, engellilerin erişebilirliği için asansörün sürekli olarak çalıştırılmasını sağlar.

(3) Periyodik kontrol ücreti bina sorumlusu tarafından kontrol tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenir.

(4) Bina sorumlusu, asansörle ilgili herhangi bir tehlikeli durumu asansör monte eden veya onun yetkili servisine iletir ve söz konusu asansöre asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından müdahale edilene kadar gerekli güvenlik tedbirlerini alır.

Bina sorumlusunca periyodik kontrolüne izin verilmeyen veya periyodik kontrol neticesinde güvensiz olduğu tespit edilmesine rağmen güvenli hale getirilmeyen asansör, periyodik kontrolü yapılıncaya kadar veya güvenli hale getirilinceye kadar ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir.


Yöneticilerimizin bu konuya hassasiyet gösterip asansörlerin yıllık muayenelerini yaptırmaları, muayene sonucu  tespit edilen eksiklikleri tamamlayarak kullanıcıların mağduriyetini önlemeleri rica olunur.

Asansör Yıllık Kontrollerinin yaptırılması için Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi

Çanakkale İrtibat Adresi : İsmetpaşa Mah. Metin Oktay Cad. 80 Evler A Blok No:3/4 Merkez/ÇANAKKALE (Çanakkale Gaz yanı)

Telefon : 0 286 212 56 90,  Faks : 0 286 212 84 45,  e-posta : canakkale@mmo.org.tr

11.01.2017  (17.00)